Powołanie to prosta sprawa:
poznać, pokochać,
raz oddawszy Bogu wszystko,
co dzień tak wszystko oddawać.


s. K. Baranowska OSU


SIOSTRY  URSZULANKI
UNII  RZYMSKIEJ


Żyjemy we wspólnotach, w których uczymy się głębokiej zażyłości z Jezusem
i kontemplacji Jego Oblubieńczej Miłości.
To z niej czerpiemy siłę i entuzjazm do głoszenia Dobrej Nowiny.
Obecnie Urszulanki Unii Rzymskiej pracują na całym świecie,
zajmując się głównie wychowaniem oraz kształceniem dzieci i młodzieży.
Apostołują też na terenach misyjnych.


Święta Aniela Merici (1474 - 1540)

Urodziła się w Desenzano we Włoszech. W trudnych czasach wojen i zamieszek religijnych
niosła pomoc, miłość i nadzieje, zwłaszcza osamotnionym, zagubionym i oddalonym od Boga.
Godziła osoby zwaśnione, doradzała w kłopotach, pomagała ludziom w przemianie ich życia i powrocie do Boga.
Sama prowadziła życie niezwykle surowe. Siłę do służenia potrzebującym czerpała
z nieustannej modlitwy i głębokiego zjednoczenia z Jezusem, swoim Oblubieńcem i Panem.
Prowadzona przez Boga w sposób szczególny założyła w 1535 r. Towarzystwo Świętej Urszuli,
które dało początek pierwszemu w Kościele zakonowi prowadzącemu działalność apostolską przez nauczanie
- dziś Zakon Urszulanek Unii Rzymskiej.
Swoim duchowym córkom Aniela zostawiła pisma ukazujące nie tylko jej głębokie zjednoczenie z Bogiem,
ale też nowatorską myśl pedagogiczną świadczącą o znajomości człowieka i jego potrzeb.

Urszulanki Unii Rzymskiej wierne charyzmatowi swej Założycielki przyczyniały się w ciągu wieków
do wychowania i kształcenia wielu pokoleń na całym świecie. W Polsce siostry poświęcają się
dziełu ewangelizacji poprzez nauczanie i wychowywanie. Prowadzą przedszkola, szkoły,
a także zajęcia na wyższych uczelniach, zajmują się katechizacją dzieci, młodzieży i dorosłych,
prowadzą internaty szkolne, akademiki dla studentek i świetlice środowiskowe,
podejmują również działalność misyjną w różnych krajach Ameryki Środkowej, Afryki i Europy Wschodniej.
Szczególną cechą duchowości urszulanek jest dążenie do zachowania równowagi między kontemplacją,
działaniem apostolskim i życiem w siostrzanej wspólnocie.
Pragniemy, aby Chrystus był dla nas wszystkim, jak był dla świętej Anieli;
głosząc zaś Ewangelię słowem i świadectwem życia,
chcemy odpowiadać na najgłębszą potrzebę każdego człowieka jaką jest potrzeba Boga.


Adresy

Dom Prowincjalny - ul. Racławicka 101, 02-634 WARSZAWA tel.(22)844-68-69
Dom Rekolekcyjny - ul. 3 Maja 3/4, 42-200 CZĘSTOCHOWA  tel.(34)324-16-39
Dom Studiów - ul. Starowiślna 9, 31-038 KRAKÓW  tel.(12)422-99-14
Nowicjat - ul. Pokrzywno 1, 61-315 POZNAŃ  tel.(61)879-82-25

e-mail: urszulanki.prow@osu.pl


www.osu.pl